Hem

Solkatten är en Föräldradriven Förskola i Midsommarkransen. Vi jobbar efter en traditionell förskolepedagogik som grundar sig på Förskolans läroplan -lpfö 98- och Stockholm stads förskoleplan. Vi tar intryck av och inspireras av olika pedagogiska tankar som vi omsätter till vår egen verksamhet på Solkatten. Vi strävar efter att alla barn ska få en förskoletid som är trygg, lärorik och ROLIG. Att alla barn ska få utveckla sina förmågor oberoende av ålder, kön och ursprung och identitet.

På Solkatten har vi 2 små avdelningar: Kattungarna 9 barn mellan 1-3 år och Lokatterna 13 barn mellan 3-5 år.

Vi arbetar för att alla barn ska få det dom specifikt behöver för sin utveckling. Att alla ska få känna att dom är en tillgång i gruppen och känner tillit till sin egenförmåga.

Barnen  får  möjlighet  att  utveckla  sin  nyfikenhet  och  lust  att  leka,  lära  och upptäcka. Barnen erbjuds, förutom närhet och omtanke, skapande verksamhet, naturupplevelser, matematik, sång, sagor, gymnastik, teknik, språkutveckling,reflektion och mycket mer.

Vi arbetar med portfolio och dokumentation för att på ett enkelt och tydligt sätt synliggöra barnens lärande och utveckling.På Solkatten serveras hemlagad mat från vår duktiga kock som lagar vår mat med ekologiska kravmärkta produkter.